Lighthouse

Fjord Media - a part of NetBiz & Media

Vi driver med omorganisering og forhandler om en felles drifts plattform sammen med FjordbyUtvikling
(a Scandinavian cluster for urban waterfront development) der noen av våre nettmedia samles i en pool sammen med lokale relevante nettmedia portaler og guider tilknyttet de Skandinaviske sjöstad / fjordbyene.
Mens organiseringen fortsatt er uavklart, velger vi også å ta ned vår egen nettside.
Alle våre nettsider som er tilknyttet  eksisterende og planlagte fjordbyer i Norge relanseres offisielt 2. og 3. kvartal 2018.  Koordinator er K.E.Larsen Consulting .
Våre prosjekter/domener som er lagt inn i "poolen"  og er under utvikling for Fjordbyområdene er listet her .   Facebook og Twitter linken under tilhører SoMe for FjordbyUtvikling.